Spór w doktrynie

Z Lexopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Słynny spór w doktrynie
z 3 kwietnia 1367 roku.
Osobny
Zobacz więcej w osobnym artykule: Doktryna.

1) Spór polegający na tym, że jedna część doktryny twierdzi co innego niż reszta. Zwykle nic z niego nie wynika i każdy zostaje przy swoim zdaniu (wyraźnie je oddzielając w swych publikacjach naukowych od poglądu reszty doktryny zwrotem "inaczej, acz niesłusznie..."). Problem pojawia się, kiedy spór w doktrynie wywiązuje się pomiędzy A i B, gdzie A jest obdarzony sferą dyskrecjonalnego władztwa nad B. Patrz: Egzamin.


2) Jedyne wytłumaczenie własnej niewiedzy przez pracownika naukowego, które pozwala zachować mu szanse na wyjście z twarzą z sytuacji zaskoczenia zbyt dociekliwym pytaniem studenta, który jakimś cudem przyszedł, nie zasnął i (o zgrozo!) choć przez moment uważał na wykładzie.

Należy zauważyć, że rozróżnia się także meta-spory w doktrynie. Ich treścią jest ustalenie właściwego tematu sporu w doktrynie. Podobno niektórzy użytkownicy forum byli świadkami meta-sporu w doktrynie z udziałem dziekana, prodziekana oraz innych wybitnych prawników.

zobacz też: Szkoła Krakowska, Kapitan Planeta, Votum separatum.

Przykłady:

  • Ochrona konsumenta: negatywny spór kompetencyjny?, E. Łętowska, PiP 1994, z.6, s.8-9
  • Czy rzeczywiście negatywny spór kompetencyjny?, C. Żuławska, PiP 1994, z.7, s.101
  • Coś znacznie więcej niż negatywny spór kompetencyjny, E. Łętowska, PiP 1994, z.9, s.86-88
  • Tak samo, acz niesłusznie: Sejm RP [w:] Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa, 1964, Prof. dr hab. Jean, dr hab. F. von Breslau prof. UWr, doc. P. Filip - KPC w idiotyzmach, Kraków, 2008

Cytaty

  • Drogi Sylwestrze, niech cię cytują nawet "odmiennie, acz niesłusznie", byleby cię cytowali! - profesor Edward Drozd do bliżej nieznanego przedstawiciela doktryny.

Spory w doktrynie na forum

Osobny
Zobacz więcej w osobnym artykule: Historyczny spór.

Także użytkownicy forum toczą między sobą spory. Jednym z nich jest fundamentalny, historyczny spór o to, czy poprawne jest mówienie "na dwór", czy "na pole".