Pani Morawska

Z Lexopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pani z dziekanatu. Jej oficjalny tytuł (Pani na Morawach i Grodach Czerwieńskich, księżna Alzacji, Lotaryngii, Burgundii, Flandrii, Walii, Katalonii, hrabina Saksonii i Nadrenii-Północnej Westfalii, baronowa Kalabrii i Piemontu, wicekrólowa Indii, wicehrabina Yorku, diuszesa Galicji i Lodomerii, protektor hiszpańskich, portugalskich i holenderskich terytoriów zamorskich z wyłączeniem Gwinei Równikowej) jest zbyt długi, by znaleźć się na tabliczce przy drzwiach do dziekanatu, dlatego został pominięty. Poza tym mógłby wzbudzić frustrację wśród innych pań z dziekanatu.

Jedyna osoba wyposażona w wiązkę meta praw podmiotowych. Może między innymi:

 • odwołać w dowolnym czasie każdego sędziego TK
 • nadać statut gminie
 • dokonywać wiążącej wykładni Konstytucji
 • ratyfikować umowy międzynarodowe pomimo braku zgody wyrażonej w ustawie
 • zmieniać rzeczy w USOS-ie
 • tworzyć własne kontratypy
 • pozywać, być pozwaną i sądzić w jednej sprawie
 • orzekać tak w składzie siedmiu sędziów, jak i w składzie pełnej izby
 • wydawać warunki zabudowy dla terenów Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • nakładać kary dyscyplinarne na Twoją Starą
 • beatyfikować, kanonizować, ekskomunikować, de-ekskomunikować, re-ekskomunikować, re-de-ekskomunikować i tak usque ad mortem usrandum.
 • gasić znicz olimpijski
 • nabyć własność części składowej nie nabywając własności rzeczy głównej
 • przechodzić na czerwonym świetle
 • odrolnić lub zarolnić ziemię
 • nakładać grzywnę w trybie mandatowym na polskiej platformie morskiej
 • wnieść apelację od kasacji
 • wszystko konwalidować
 • zmieniać stan wód gruntowych bez uzgodnień z sąsiadami
 • dzielić świadczenie niepodzielne
 • zająć w trybie egzekucji administracyjnej każdą ilość krów, kóz i owiec, a jeśli student jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne także stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych 6 miesięcy nośności, choćby były one potrzebne do wyżywienia studenta i będących na jego utrzymaniu członków rodziny
 • odrzucać powództwa i oddalać pozwy
 • być powodem karnym w procesie cywilnym
 • orzekać merytorycznie w trybie kontroli sądowoadministracyjnej
 • przystąpić i wystąpić do każdej organizacji międzynarodowej, jak również dowolną organizację międzynarodową rozwiązać lub zawiązać
 • wyłączyć przedawnienie roszczenia w drodze umowy
 • sporządzać zbiorowy testament holograficzny dla osób trzecich
 • zawierać umowy ustnie w formie aktu notarialnego